2010-07-31

Textual description of firstImageUrl

Таблица цвета HTML, буквенное написание


..

 #000000 Black  #2F4F4F DarkSlateGray  #696969 DimGrey  #708090 SlateGrey
 #778899 LightSlateGray  #BEBEBE Grey  #D3D3D3 LightGray  #FFFFFF White
 #FFE4E1 MistyRose  #FFF0F5 LavenderBlush  #E6E6FA lavender  #F0F8FF AliceBlue
 #F0FFFF Azure  #F5FFFA MintCream  #F0FFF0 Honeydew  #FFF5EE Seashell
 #FFFACD LemonChiffon  #FFFFF0 Ivory  #FFF8DC Cornsilk  #FFE4B5 Moccasin
 #FFDEAD NavajoWhite  #FFDAB9 PeachPuff  #FFE4C4 Bisque  #FFEBCD BlanchedAlmond
 #FFEFD5 PapayaWhip  #FAEBD7 AntiqueWhite  #FAF0E6 Linen  #FDF5E6 OldLace
 #FFFAF0 FloralWhite  #F5F5F5 WhiteSmoke  #F8F8FF GhostWhite  #FFFAFA Snow
 #191970 MidnightBlue  #000080 NavyBlue  #6495ED CornflowerBlue  #483D8B DarkSlateBlue
 #6A5ACD SlateBlue  #7B68EE MediumSlateBlue  #8470FF LightSlateBlue  #0000CD MediumBlue
 #4169E1 RoyalBlue  #0000FF Blue  #1E90FF DodgerBlue  #00BFFF DeepSkyBlue
 #87CEEB SkyBlue  #87CEFA LightSkyBlue  #4682B4 SteelBlue  #B0C4DE LightSteelBlue
 #ADD8E6 LightBlue  #B0E0E6 PowderBlue  #AFEEEE PaleTurquoise  #00CED1 DarkTurquoise
 #48D1CC MediumTurquoise  #40E0D0 Turquoise  #00FFFF Cyan  #E0FFFF LightCyan
 #5F9EA0 CadetBlue  #66CDAA MediumAquamarine  #7FFFD4 Aquamarine  #006400 DarkGreen
 #556B2F DarkOliveGreen  #8FBC8F DarkSeaGreen  #2E8B57 SeaGreen  #3CB371 MediumSeaGreen
 #20B2AA LightSeaGreen  #98FB98 PaleGreen  #00FF7F SpringGreen  #7CFC00 LawnGreen
 #00FF00 Green  #7FFF00 Chartreuse  #00FA9A MedSpringGreen  #ADFF2F GreenYellow
 #32CD32 LimeGreen  #9ACD32 YellowGreen  #228B22 ForestGreen  #6B8E23 OliveDrab
 #BDB76B DarkKhaki  #EEE8AA PaleGoldenrod  #FAFAD2 LtGoldenrodYello  #FFFFE0 LightYellow
 #FFFF00 Yellow  #FFD700 Gold  #EEDD82 LightGoldenrod  #DAA520 goldenrod
 #B8860B DarkGoldenrod  #BC8F8F RosyBrown  #CD5C5C IndianRed  #8B4513 SaddleBrown
 #A0522D Sienna  #CD853F Peru  #DEB887 Burlywood  #F5F5DC Beige
 #F5DEB3 Wheat  #F4A460 SandyBrown  #D2B48C Tan  #D2691E Chocolate
 #B22222 Firebrick  #A52A2A Brown  #E9967A DarkSalmon  #FA8072 Salmon
 #FFA07A LightSalmon  #FFA500 Orange  #FF8C00 DarkOrange  #FF7F50 Coral
 #F08080 LightCoral  #FF6347 Tomato  #FF4500 OrangeRed  #FF0000 Red
 #FF69B4 HotPink  #FF1493 DeepPink  #FFC0CB Pink  #FFB6C1 LightPink
 #DB7093 PaleVioletRed  #B03060 Maroon  #C71585 MediumVioletRed  #D02090 VioletRed
 #FF00FF Magenta  #EE82EE Violet  #DDA0DD Plum  #DA70D6 Orchid
 #BA55D3 MediumOrchid  #9932CC DarkOrchid  #9400D3 DarkViolet  #8A2BE2 BlueViolet
 #A020F0 Purple  #9370DB MediumPurple  #D8BFD8 Thistle  #FFFAFA Snow1
 #EEE9E9 Snow2  #CDC9C9 Snow3  #8B8989 Snow4  #FFF5EE Seashell1
 #EEE5DE Seashell2  #CDC5BF Seashell3  #8B8682 Seashell4  #FFEFDB AntiqueWhite1
 #EEDFCC AntiqueWhite2  #CDC0B0 AntiqueWhite3  #8B8378 AntiqueWhite4  #FFE4C4 Bisque1
 #EED5B7 Bisque2  #CDB79E Bisque3  #8B7D6B Bisque4  #FFDAB9 PeachPuff1
 #EECBAD PeachPuff2  #CDAF95 PeachPuff3  #8B7765 PeachPuff4  #FFDEAD NavajoWhite1
 #EECFA1 NavajoWhite2  #CDB38B NavajoWhite3  #8B795E NavajoWhite4  #FFFACD NavajoWhite4
 #FFFACD LemonChiffon1  #EEE9BF LemonChiffon2  #CDC9A5 LemonChiffon3  #8B8970 LemonChiffon4
 #FFF8DC Cornsilk1  #EEE8CD Cornsilk2  #CDC8B1 Cornsilk3  #8B8878 Cornsilk4
 #FFFFF0 Ivory1  #EEEEE0 Ivory2  #CDCDC1 Ivory3  #8B8B83 Ivory4
 #F0FFF0 Honeydew1  #E0EEE0 Honeydew2  #C1CDC1 Honeydew3  #838B83 Honeydew4
 #FFF0F5 LavenderBlush1  #EEE0E5 LavenderBlush2  #CDC1C5 LavenderBlush3  #8B8386 LavenderBlush4
 #FFE4E1 MistyRose1  #EED5D2 MistyRose2  #CDB7B5 MistyRose3  #8B7D7B MistyRose4
 #F0FFFF Azure1  #F0FFFF Azure2  #C1CDCD Azure3  #838B8B Azure4
 #836FFF SlateBlue1  #7A67EE SlateBlue2  #6959CD SlateBlue3  #473C8B SlateBlue4
 #4876FF RoyalBlue1  #436EEE RoyalBlue2  #3A5FCD RoyalBlue3  #27408B RoyalBlue4
 #0000FF Blue1  #0000EE Blue2  #0000CD Blue3  #00008B Blue4
 #1E90FF DodgerBlue1  #1C86EE DodgerBlue2  #1874CD DodgerBlue3  #104E8B DodgerBlue4
 #63B8FF SteelBlue1  #5CACEE SteelBlue2  #4F94CD SteelBlue3  #36648B SteelBlue4
 #00BFFF DeepSkyBlue1  #00B2EE DeepSkyBlue2  #009ACD DeepSkyBlue3  #00688B DeepSkyBlue4
 #87CEFF SkyBlue1  #7EC0EE SkyBlue2  #6CA6CD SkyBlue3  #4A708B SkyBlue4
 #B0E2FF LightSkyBlue1  #A4D3EE LightSkyBlue2  #8DB6CD LightSkyBlue3  #607B8B LightSkyBlue4
 #C6E2FF SlateGray1  #B9D3EE SlateGray2  #9FB6CD SlateGray3  #6C7B8B SlateGray4
 #CAE1FF LightSteelBlue1  #BCD2EE LightSteelBlue2  #A2B5CD LightSteelBlue3  #6E7B8B LightSteelBlue4
 #BFEFFF LightBlue1  #B2DFEE LightBlue2  #9AC0CD LightBlue3  #68838B LightBlue4
 #E0FFFF LightCyan1  #D1EEEE LightCyan2  #B4CDCD LightCyan3  #7A8B8B LightCyan4
 #BBFFFF PaleTurquoise1  #AEEEEE PaleTurquoise2  #96CDCD PaleTurquoise3  #668B8B PaleTurquoise4
 #98F5FF CadetBlue1  #8EE5EE CadetBlue2  #7AC5CD CadetBlue3  #53868B CadetBlue4
 #00F5FF Turquoise1  #00E5EE Turquoise2  #00C5CD Turquoise3  #00868B Turquoise4
 #00FFFF Cyan1  #00EEEE Cyan2  #00CDCD Cyan3  #008B8B Cyan4
 #97FFFF DarkSlateGray1  #8DEEEE DarkSlateGray2  #79CDCD DarkSlateGray3  #528B8B DarkSlateGray4
 #7FFFD4 Aquamarine1  #76EEC6 Aquamarine2  #66CDAA Aquamarine3  #458B74 Aquamarine4
 #C1FFC1 DarkSeaGreen1  #B4EEB4 DarkSeaGreen2  #9BCD9B DarkSeaGreen3  #698B69 DarkSeaGreen4
 #54FF9F SeaGreen1  #4EEE94 SeaGreen2  #43CD80 SeaGreen3  #2E8B57 SeaGreen4
 #9AFF9A PaleGreen1  #90EE90 PaleGreen2  #7CCD7C PaleGreen3  #548B54 PaleGreen4
 #00FF7F SpringGreen1  #00EE76 SpringGreen2  #00CD66 SpringGreen3  #008B45 SpringGreen4
 #00FF00 Green1  #00EE00 Green2  #00CD00 Green3  #008B00 Green4
 #7FFF00 Chartreuse1  #76EE00 Chartreuse2  #66CD00 Chartreuse3  #458B00 Chartreuse4
 #C0FF3E OliveDrab1  #B3EE3A OliveDrab2  #9ACD32 OliveDrab3  #698B22 OliveDrab4
 #CAFF70 DarkOliveGreen1  #BCEE68 DarkOliveGreen2  #A2CD5A DarkOliveGreen3  #6E8B3D DarkOliveGreen4
 #FFF68F Khaki1  #EEE685 Khaki2  #CDC673 Khaki3  #8B864E Khaki4
 #FFEC8B LightGoldenrod1  #EEDC82 LightGoldenrod2  #CDBE70 LightGoldenrod3  #8B814C LightGoldenrod4
 #FFFFE0 LightYellow1  #EEEED1 LightYellow2  #CDCDB4 LightYellow3  #8B8B7A LightYellow4
 #FFFF00 Yellow1  #EEEE00 Yellow2  #CDCD00 Yellow3  #8B8B00 Yellow4
 #FFD700 Gold1  #EEC900 Gold2  #CDAD00 Gold3  #8B7500 Gold4
 #FFC125 Goldenrod1  #EEB422 Goldenrod2  #CD9B1D Goldenrod3  #8B6914 Goldenrod4
 #FFB90F DarkGoldenrod1  #EEAD0E DarkGoldenrod2  #CD950C DarkGoldenrod3  #8B658B DarkGoldenrod4
 #FFC1C1 RosyBrown1  #EEB4B4 RosyBrown2  #CD9B9B RosyBrown3  #8B6969 RosyBrown4
 #FF6A6A IndianRed1  #EE6363 IndianRed2  #CD5555 IndianRed3  #8B3A3A IndianRed4
 #FF8247 Sienna1  #EE7942 Sienna2  #CD6839 Sienna3  #8B4726 Sienna4
 #FFD39B Burlywood1  #EEC591 Burlywood2  #CDAA7D Burlywood3  #8B7355 Burlywood4
 #FFE7BA Wheat1  #EED8AE Wheat2  #CDBA96 Wheat3  #8B7E66 Wheat4
 #FFA54F Tan1  #EE9A49 Tan2  #CD853F Tan3  #8B5A2B Tan4
 #FF7F24 Chocolate1  #EE7621 Chocolate2  #CD661D Chocolate3  #8B4513 Chocolate4
 #FF3030 Firebrick1  #EE2C2C Firebrick2  #CD2626 Firebrick3  #8B1A1A Firebrick4
 #FF4040 Brown1  #EE3B3B Brown2  #CD3333 Brown3  #8B2323 Brown4
 #FF8C69 Salmon1  #EE8262 Salmon2  #CD7054 Salmon3  #8B4C39 Salmon4
 #FFA07A LightSalmon1  #EE9572 LightSalmon2  #CD8162 LightSalmon3  #8B5742 LightSalmon4
 #FFA500 Orange1  #EE9A00 Orange2  #CD8500 Orange3  #8B5A00 Orange4
 #FF7F00 DarkOrange1  #EE7600 DarkOrange2  #CD6600 DarkOrange3  #8B4500 DarkOrange4
 #FF7256 Coral1  #EE6A50 Coral2  #CD5B45 Coral3  #8B3E2F Coral4
 #FF6347 Tomato1  #EE5C42 Tomato2  #CD4F39 Tomato3  #8B3626 Tomato4
 #FF4500 OrangeRed1  #EE4000 OrangeRed2  #CD3700 OrangeRed3  #8B2500 OrangeRed4
 #FF0000 Red1  #EE0000 Red2  #CD0000 Red3  #8B0000 Red4
 #FF1493 DeepPink1  #EE1289 DeepPink2  #CD1076 DeepPink3  #8B0A50 DeepPink4
 #FF6EB4 HotPink1  #EE6AA7 HotPink2  #CD6090 HotPink3  #8B3A62 HotPink4
 #FFB5C5 Pink1  #EEA9B8 Pink2  #CD919E Pink3  #8B636C Pink4
 #FFAEB9 LightPink1  #EEA2AD LightPink2  #CD8C95 LightPink3  #8B5F65 LightPink4
 #FF82AB PaleVioletRed1  #EE799F PaleVioletRed2  #CD6889 PaleVioletRed3  #8B475D PaleVioletRed4
 #FF34B3 Maroon1  #EE30A7 Maroon2  #CD2990 Maroon3  #8B1C62 Maroon4
 #FF3E96 VioletRed1  #EE3A8C VioletRed2  #CD3278 VioletRed3  #8B2252 VioletRed4
 #FF00FF Magenta1  #EE00EE Magenta2  #CD00CD Magenta3  #8B008B Magenta4
 #FF83FA Orchid1  #EE7AE9 Orchid2  #CD69C9 Orchid3  #8B4789 Orchid4
 #FFBBFF Plum1  #EEAEEE Plum2  #CD96CD Plum3  #8B668B Plum4
 #E066FF MediumOrchid1  #D15FEE MediumOrchid2  #B452CD MediumOrchid3  #7A378B MediumOrchid4
 #BF3EFF DarkOrchid1  #B23AEE DarkOrchid2  #9A32CD DarkOrchid3  #68228B DarkOrchid4
 #9B30FF Purple1  #912CEE Purple2  #7D26CD Purple3  #551A8B Purple4
 #AB82FF MediumPurple1  #9F79EE MediumPurple2  #8968CD MediumPurple3  #5D478B MediumPurple4
 #FFE1FF Thistle1  #EED2EE Thistle2  #CDB5CD Thistle3  #8B7B8B Thistle4
 #1C1C1C grey11  #363636 grey21  #4F4F4F grey31  #696969 grey41
 #828282 grey51  #9C9C9C grey61  #B5B5B5 grey71  #CFCFCF grey81
 #E8E8E8 grey91  #A9A9A9 DarkGrey  #00008B DarkBlue  #008B8B DarkCyan
 #8B008B DarkMagenta  #8B0000 DarkRed  #90EE90 LightGreen21 комментарий :

Марина Наумова комментирует...

Какое Вам СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NATALKA комментирует...

Пожалуйста, пользуйтесь ;)

Анонимный комментирует...

Большое спасибо! #EE7AE9

O_Bulgakova комментирует...

Эта самая удачная из таблиц цветов, которые мне встречались. Спасибо!

Моника комментирует...

Спасибо большое!!!

Джипси комментирует...

Большое вам спасибо! очень нужная вещь!

Анонимный комментирует...

ЦВЕТ НЕ ПИШЕТСЯ, НУЖНО ЕЩЁ ЧТО ТО ВСТАВИТЬ, НАПИШИТЕ ПЛИЗ!

Mycrib комментирует...

Цвет текста можете прописать 2 способами:
с помощью тега span или тега font
Подробнее здесь http://www.mycrib.ru/2010/08/flash.html

ded+1 комментирует...

я думаю ,что гамма цветов на блоге -это привлекает посетителя и радует глаз любого человека!

Mycrib комментирует...

ded+1, действительно ярко получилось)

Елена комментирует...

Читаю ваш блог. Замечательный. Спасибо за толковый материал, терпеливые и доходчивые разъяснения. Успехов. Молодец.

Mycrib комментирует...

Спасибо, Елена, все для вас..

Андреевич комментирует...

Спасибо за ваш блог...

Андреевич комментирует...

СПАСИБО БОЛЬШОЕ...

Лариса комментирует...

Даже не подозревала о существовании такой таблицы, хотя часто видела такие значки. Спасибо за просвещение!

Мир@ж комментирует...

Огромное спасибо!!!

Анонимный комментирует...

Спасибо, забрала с благодарностью:)

biblio.nivki комментирует...

Спасибо огромное!

Анонимный комментирует...

Спасибо. Прекрасная встреча с иформацией.

Анонимный комментирует...

Спасибо, сохранил, очень полезно и удобно!

Андреевич комментирует...

Благодарю...!!!

Отправить комментарий

Комментарии, содержащие ненормативную лексику, спам, оскорбления, публиковаться не будут. Ели вы хотите опубликовать код в комментарии, то воспользуйтесь encoder HTML
Публикуя комментарии, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности